پیغام

کاتالوگ واتر پروف نانو

کاتالوگ واتر پروف نانو

یک مایع سیلسکونی ارگانیک که حاوی حلال نمی باشد وسطوح اغشته به ان جذب اب مویرگی را کاهش می دهد همچنین مقاوم در برابر اشعه ماورائ بنفش ومادون قرمز ،خشکی ورطوبت میباشد. نفوذعمیق به داخل منافذ بدون گرفتگی انها وفرایند تنفس مواد را حفظ می کند .محلول را می توان با فرو بردن ،اسپری ویا با استفاده از قلمو به کار برد